Elipsou je označená slnečná protiberancia ktorá čiastočne zasahuje pred slnečný disk a pozorujeme ju ako filamnet a čiastočne presahuje nad okraj Slnka a tam ju pozorujeme ako protuberanciu. Z tejto fotky vidno, že filament a protuberancia je ten istý jav. 5.7.2024 o 13:00 UT. Autor: Peter Dolinský


Slnko s troma veľkými skupinami škvŕn, ktoré sú pri použití vhodného a pre zrak bezpečného filtra viditeľné aj voľným okom. Neriskujte poškodenie zraku a použite bezpečný filter na ochranu zraku! Nepoužívajte ďalekohľad na pozorovanie Slnka bez filtrov na to určených! Hrozí trvalé poškodenie zraku (oslepnutie)! 20.6.2024. Autor: Peter Dolinský


Vedaľajšie Mesiace. Je to jav obdobný vedľajším Slnkám alebo "Sun Dogs", korý vzniká na ľadových kryštálikoch v oblakoch. Sú to zjasnenia vo vzdialenosti asi 22 stupňov vpravo a/alebo vľavo od Slnka ako dúhové zjasnenia. Niekedy sú spojené dúhovým oblúkom ktorý sa nazýva malé alebo 22stupňové halo. Podobné javy sa môžu vyskytnúť aj okolo Mesiaca, sú však oveľa slabšie a tým pádom aj vzácnejšie. 21.5.2024. Autor: Peter Dolinský


Polárna žiara fotografovaná 10./11. mája 2024 v čase medzi 22:30 a 03:00 LSEČ. Prvé snímky zachytávajú pohľad nad severný obzor, potom nasledujú zábery celej oblohy.Spektrum žiaľ nie je skalibrované a preto sú vlnové dĺžky uvedené len skratkami farieb RGB. Je však jasne vidieť že žiarenie polárnej žiary je čiarové. Autor: Peter Dolinský.


Protuberancia na Slnku 14.4.2024. Jej výška je asi 150 000 km. To je asi 12 polomerov Zeme, alebo približne priemer Jupitera (143 000 km). Autor: Peter Dolinský