Jasný bolid z večera 26.7.2022 o 21:19 LSEČ zaregistrovaný kamerou systému AllSky 7 ( allsky7.net ) umiestnenej v areáli SÚH.


Sprajty ktoré sa vyskytli pri búrke nad Balatonom 1.7.2022 o 23:17 UT. Autor: Peter Dolinský.


Záznam preletu ISS pred Slnkom. Autor: Peter Dolinský.


Záznam slnečnej erupcie dňa 20. mája 2022 v čiare H-alfa.Záznm je zrýchlenýasi 25x. Ak sa Vám video neprehrá automaticky, uložte si ho na disk a prehrajte. Autor: Igor Kuvik.


Fotografia zobrazuje výsek záznamu analógového barometra na ktorom je vidno tlakovú vlnu, ktorá vznikla výbuchom podmorskej sopky Tonga. Čas kým sa vlna dostala k nám bol asi 14 hodín. Vzdialenosť sopky od SR je asi 13 000 km. Autor: Peter Dolinský.