Dňa 17.12.2021 o 18:30 UT preletel jasný bolid nad juhuovýchodným až juhozápadným obzorom hvezdárne v Hurbanove.Prvá fotografia pochádza z kamery umiestnenej v Iži druhé dve z kamerového systému AllSky7 inštalovaného na budove SÚH. Posledný obrázok znázorňuje približne atmosférickú dráhu letu bolidu. Autor: Peter Dolinský.


Fotografia zobrazuje výsek oblohy počas noci 13./14. 12. 2021 a zaznamenané jasné meteory, väčšina z roja Geminíd meteorickou kamerou v Iži. Hviezdy a Mesiac boli softvérovo odstránené. Autor: Peter Dolinský.
Dňa 7.12.2021 o 17:29 UT preletel jasný bolid nad severným obzorom hvezdárne v Hurbanove vo výške asi 26 stupňov.Fotografia pochádza z kamerového systému AllSky7 inštalovaného na budove SÚH.Druhý obrázok je záznam infrazvuku generovaného výbuchmi meteoru počas jeho preletu a tretí obrázok je 3D rekonštrukcia polohy najjasnejšieho výbuchu (modro belasy krúžok) vo výške určenej približne na 43.7 km asi 2.5 km západne od obce Plavecké Podhradie (oranžové X). Poloha výbuchu bola určená podľa kamerového a infrazvukového záznamu. Autor: Peter Dolinský.


Dňa 20.10.2021 o 16:28:08 UT preletel jasný bolid nad jazerom Balaton v Maďarsku. V tom čase naše meteorické kamery ešte nepracujú, ale záznam infrazvuku na stanici Iža je nepretržitý. Asi 6 minút po prelete bolidu (t.j. 16:34:14.2 UT) bola zaregistrovaná tlaková vlna s amplitúdou -1000 mPa až +1500 mPa na frekvenciách pod 20 Hz pochádzajúca pravdepodobne z explózii bolidu. Autor: Peter Dolinský.


Protuberancia 19.9.2021 o 12:24 UT. Autor: Peter Dolinský.


Protuberancia 12.9.2021 9:51 UT. Autor: Peter Dolinský.


Jasný meteor 8.9.2021 o 23:54 UT. Autor: Peter Dolinský.


Zatmenie Slnka 10.6.2021, Vrbové.Technika: M-C 127/1500 + CANON 1200D, ISO 200, čas expozície 1/400s a LUNT 60/600 Halpha + kamera QHY. Autor: Aleš Nečas.


5 Lyríd 23/24.4.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 31.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Nízkodisperzné spektrum novy Cas 2021. Dolu je farebná verzia, nad ňou verzia v odtieňoch sivej a hore je graf spektrálnej intenzity (žltá čiara). Purpurové zvislé čiary znázorňujú teoreticky vypočítané čiary vodíka. Vidno, že zvýšenie vyžarovania nad okolité spojité spektrum je práve v okolí vodíkových čiar. Ide o žiarenie odvrhnutej vodíkovej obálky novy. 30.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 30.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 30.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 29.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Nova Cas2021 v súhvezdí Kasiopea 26.3.2021. Canon 7D + Canon 5,6/400. Autor: Peter Dolinský.
Chromosféra Slnka - animácie, filter H alfa. 27.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Galaxia M51, Rasa 8, ASI 120mm, 6300s. Autor: Peter Dolinský.Bolid 6.3.2021 a záznam jeho infrazvuku. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 10.4.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 9.4.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 8.4.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 5.4.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 4.4.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 1.4.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 27.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 26.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 22.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 21.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 20.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 15.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 13.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 12.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 10.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 9.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 8.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 7.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 6.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 5.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 3.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 1.3.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 26.2.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 25.2.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 22.2.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 18.2.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 15.2.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 14.2.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 13.2.2021. Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka, filter H alfa. 12.2.2021. Autor: Peter Dolinský.