Mars ďalekohľadom Buchroeder 200/4000, 21.10.2020. Autor: Daniel Tóth.


Mars ďalekohľadom Buchroeder 200/4000, 10.10.2020 00:12 UT. Žial, obraz je znehodnoteny silnym seeingom. Autor: Peter Dolinský & Daniel Tóth.


20.7.2020 o Kométa NEOWISE(v pravej časti pri dolnej hrane obrázka) a jej spektrum v ľavej časti. Na spektre jadra je dobre vitieť, že žiarenie kométy nepozostáva len zo spojitého žiarenia, ale nachádzajú sa v ňom výrazné zjasnenia v čiarach a pásoch plynov, ktoré ju tvoria(zjasnenia v rôznych farbách).Spektrum chvosta je rozmazané, kvôli veľkému plošnému rozmeru chvosta. Porovnajte so spektrom hviezd v hornej časti obrázka v ktorom nie sú zjasnenia. Canon 2,8/200+canon 6d + objektívová mriežka StarAnalyser100 100čiar/mm priemer 28mm. Autor: Peter Dolinský.13.7.2020 o 22:40 UT preletel na maďarským Balatonom jasný meteor. Asi o 7 minút 20 sekúnd neskôr sa na záznamoch infrazvuku (zvuky s frekvenciou nižšou ako 20 Hz, ktoré už človek nedokáže počuť) objavil neobvyklý záznam tvaru písmena M (označený bielym krúžkom). Je možné, že je to práve zvuk tohoto jasného meteoru. Autor: Peter Dolinský.


Kometa NEOWISE 13.7.2020.Canon 2.8/200 + Canon 6D 25x1s.Autor: Peter Dolinský.


Kometa NEOWISE 11.7.2020.Canon 2.8/200 + Canon 6D 44x1s.Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka 5.7.2020.LUNT 50mm + ASI120MM.Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka 14.6.2020. Fotografia je zložená z dvoch fotografii s rôznou expozíciou.LUNT 50mm + ASI120MM.Autor: Peter Dolinský.


Jasný meteor z noci 11./12. 6. 2020 (video si uložte na svoje zariadenie a prehrajte). Autor: Peter Dolinský.


Jasný meteor z noci 8./9. 6. 2020 (video si uložte na svoje zariadenie a prehrajte). Autor: Peter Dolinský.


Chromosféra Slnka 6.6.2020. Fotografia je zložená z dvoch fotografii s rôznou expozíciou.LUNT 50mm + ASI120MM.Autor: Peter Dolinský.


Počas minima slnečného cyklu sa Slnko pomaly prebúdza k aktivite. V atmosfére Slnka sa nad fotosférou nachádza vrstva, ktorá sa nazýva chromosféra. Na jej pozorovanie sa používajú špeciálne ďalekohľady, ktoré prepúšťajú len veľmi malú časť slnečného žiarenia v tej oblasti spektra, kde vyžaruje atóm vodíka, najhojnejší prvok vo vesmíre i na Slnku. Nový chromosférický ďalekohľad s priemerom objektívu 8 cm sme uviedli do prevádzky v južnej kupole historickej budovy našej hvezdárne. Bude slúžiť na každodenné záznamy slnečnej chromosféry na vedecké i popularizačné účely. Nahradí tak starší ďalekohľad, ktorý neposkytuje až tak detailné fotografie. Obrázky budú prístupné na webových stránkach hvezdárne. Dve fotografie (výrezy z disku Slnka) zobrazujú tú istú časť chromosféry - horná časť je zo dňa 1. 6. 2020 a dolná z nasledujúceho dňa. Na okraji disku Slnka sú výrazné protuberancie. Text: Dr. Ivan Dorotovič, Foto: Igor Kuvik a Peter Dolinský.


Jasný meteor z noci 2./3. 6. 2020 (video si uložte na svoje zariadenie a prehrajte). Autor: Peter Dolinský.


Jasný meteor z noci 1./2. 5. 2020 (video si uložte na svoje zariadenie a prehrajte). Autor: Peter Dolinský.Každá snímka ukazuje ten istý meteor (Lyridu) fotografovaný z Vrbového (A. Nečas) a z Iže (P. Dolinský) vzdialených od seba 100 km. Fotografia z Iže bola kolorovaná do červena, aby sa dali zábery rozlíšiť. Fotografie sa úplne neprekrývajú, čo je spôsobené rôznymi skresleniami objektívov. Zrovnané boli hviezdy Vega a Arcturus resp. Vega a Altair. Zloženie fotiek a grafická úprava: Peter Dolinský.


Mesiac. Autor: Aleš Nečas.


Prelet sárie umelých družíc Starlink z 27.3.2020 (video si uložte na svoje zariadenie a prehrajte, najlpešie v tmavšej miestnosti). Pohyb je 4x zrýchlený voči skutočnosti. Autor: Peter Dolinský.Kométa C/2019 Y4 ATLAS 11.4.2020 o cca 20:20 UT. Newton 254/1000 + canon 6D, 7x 30 s. Na prvej snímke je celkový pohľad na kométu, na druhej je datail jadra kométy, ktoré sa rozpadlo na 3 samostatné kusy (označené šípkami, 8x zväčšené).Autor: Peter Dolinský.


Kométa C/2019 Y4 ATLAS 28.3.2020. Autor: Aleš Nečas.


Kométa C/2019 Y4 ATLAS 28.3.2020. Chvost smeruje do pozičného uhla asi 2 hodiny. Newton 254/1000 + canon 6D, 25x10s.Fotografia bola agresívne spracovaná aby sa dal odhadnúť rozmer komy. Autor: Peter Dolinský.


Kométa C/2019 Y4 ATLAS 28.3.2020. Chvost smeruje do pozičného uhla asi 2 hodiny. Newton 254/1000 + canon 6D, 25x 10 s. Autor: Peter Dolinský.


Pole mesačných dómov nad kráterom Hortenzius. Buchroeder 200/4000, 4.3.2020. Autor: Peter Dolinský.


Krater PLATO. Buchroeder 200/4000, 4.3.2020. Autor: Peter Dolinský.


Jasný meteor z noci 26./27. 2. 2020 (video si uložte na svoje zariadenie a prehrajte).Začiatok úkazu chýba, lebo pohyb meteoru bol veľmi pomalý. Autor: Peter Dolinský.


Jasný meteor z noci 07./07. 2. 2020 (video si uložte na svoje zariadenie a prehrajte). Autor: Peter Dolinský.


Prelet vesmírnej stanice ISS popred Slnko. Autor: Peter Dolinský.


Mesačný kráter Plato vyfotografovaný 8.2.2020 ďalekohľadom Buchroeder 200/4000. Autor: Peter Dolinský.