Jasný meteor z noci 25./26. 7. 2019. Autor: Peter Dolinský.


Zatmenie Mesiaca dňa 16.7.2019. Ďalekohľad Coude 150/2250 mm, Canon 6D. Autor: Ladislav Pastorek.


Tieň Zeme fotografovaný počas čiastočného zatmenia Mesiaca 16.7.2019. Autor: Peter Dolinský.


Zatmenie Mesiaca. Canon 1200 D, objektiv Tamron 20 -200, clona 6,2 , 2x telekonvertor Tamron. Autor:Aleš Nečas.


Galaxie v súhvezdí Lev. 21.4.2019. Autor: Peter Dolinský.


Kopa galaxii v súhvezdí Panna. 21.4.2019. Autor: Peter Dolinský.


Guľová hviezdokopa M13. 20.4.2019. Autor: Peter Dolinský.


Slnečná škvrna (fotosféra) štruktúra chromosféry v čiare H-alfa. Achromat 127/875 + Daystar Quark filter. 20.4.2019. Autor: Peter Dolinský.


Slnečná škvrna (fotosféra), protuberancia a štruktúra chromosféry v čiare H-alfa. Achromat 127/875 + Daystar Quark filter. 19.4.2019. Autor: Peter Dolinský.


Trojica kráterov Aristarchus, Copernicus a Kepler s pekne viditeľnou hmotou vyvrhnutou pri tvorbe kráterov (tzv. ejecta blanket). Fotografované cez ďalekohľad Dobson 406/1800 mm. 19.4.2019. Autor: Peter Dolinský.


Skúšobná fotografia galaxie M87 cez ďalekohľad Dobson 406/1800 mm. 62x10s Canon 6D.Softverova derotacia nebola dokonalá a pole sa z časti stále stáča. Autor: Peter Dolinský.


Skúšobná fotografia galaxie M51 cez ďalekohľad Dobson 406/1800 mm. 34x30s Canon 6D.Softverova derotacia nebola dokonalá a pole sa z časti stále stáča. Autor: Peter Dolinský.


Jasný meteor ráno prvého apríla. 01.04.2019. Autor: Peter Dolinský.Skúšobné fotografie ďalekohľadom Dobson 406/1800mm. Hore: M87, obria eliptická galaxia s výtryskom hmoty z jadra (označený šípkou). Dole: galaxia M 51. Použítý reduktor ohniska. 670x1s. 31.3.2019. Autor: Peter Dolinský.


Slnečná chromosféra v čiare H alfa. Malá bipolárna oblasť. 31.03.2019. Autor: Peter Dolinský.


Skúšobná fotografia galaxie M96 cez ďalekohľad Dobson 406/1800 mm. 23.03.2019. Autor: Peter Dolinský.


Skúšobná fotografia planetárnej hmloviny Eskimák cez ďalekohľad Dobson 406/1800 mm. 23.03.2019. Autor: Peter Dolinský.
Fotografie Slnečnej chromosféry.18.2.2019. Autor: Peter Dolinský.Kométa C/2018 Y1 (Iwamoto).Canon 6D + Canon 2,8/200. Po agresívnom spracovaní fotografie je možné rozoznať aj chvost kométy.12.02.2019 46x 30s. Autor: Peter Dolinský.


Skúšobná fotografia chromosféry Slnka. Scopos Observer 80 D80/480 + Daystar Quark H-alpha + ZWO ASI120MM. Autor: Peter Dolinský.


Stacionárny meteor z noci 27./28. 1. 2019 v súhvezdí Býk. Stacionárny meteor je taký meteor, ktorý smeruje presne na pozorovateľa a tak sa javí ako zjasňujúca a potom hasnúca nepohyblivá hviezda. Žiaľ zánam nie je až do konca úkazu, nakoľko softwer nezaznamenal pohyb a preto ukončil záznam predčasne. Autor: Peter Dolinský.


Zatmenie Mesiaca 21.1.2019. Canon EOS 7D + Canon 5.6/400.Autor: Peter Dolinský.Zatmenie Mesiaca. Dátum 21.1.2019 .Autor: Ladislav Pastorek.


Zatmenie Mesiaca. Dátum 21.1.2019 6:00:34 SEČ, ISO 3200, f = 400 (použitý telekonvertor 2 x , značka TAMRON), objektiv TAMRON 18 - 200 F = 3,5 -6,3 DiII VC B018.Autor: Aleš Nečas.


Tieň Zeme vyfotografovaný počas zatmenia Mesiaca 21.1.2019. Poloha Mesiaca bola snímaná každých 10 s a tak sa Mesiac zobrazil ako pás prechádzajúci tieňom Zeme (pre lepšiu predstavu je dokreslená jeho hranica). Autor: Peter Dolinský.


Kompozitný snímok 38 meteorov roja Kvadrantidy získaný meteorickou kamerou v noci 3/4.1.2019. Zábery nie sú opravené o rotáciu oblohy, ale napriek tomu, je možné približne určiť smer k radiantu. Medzi prvým a posledným zaznamenaným meteorom je odstup 9,5 hodiny. Autor: Peter Dolinský.Dva meteory z noci 2./3. 1. 2019. Autor: Peter Dolinský.


Kométa Wirtanen 31.decembra 2018 od 21:00 do 23.05 UT (expozície ukončené predčasne kvôli ohňostrojom). Canon 6D + Canon 2.8/200. Autor: Peter Dolinský.


Pohyb kométy Giacobini-Zinner po oblohe v období 3.-13. augusta 2018. Canon 6D + Canon 2.8/200, 1605 záberov, celková exp. doba 13h 22min. Autor: Peter Dolinský.