Kométa 46P Wirtanen. Canon 6D + Canon 2.8/200, 31x 30s, ISO 4000. 4.12.2018. Autor: Peter Dolinský.


Kométa 64P Swift-Gehrels (hore) a galaxia M33 (dole). Canon 6D + Canon 2.8/200, 5x 30s, ISO 4000. 28.11.2018. Autor: Peter Dolinský.


Meteor z roja Leonidy. Objektiv Samyang 8 mm, clona 3.5, ISO 800, exp. 30 s, dátum 18.11.2018, 3:07 SEČ. Autor: Aleš Nečas.


Galaxia M33 v súhvezdí trojuholník. Fotografia vznikla pri skúške prístrojov na nižšie spomínaný zákryt. Newton SW 250/1000mm, AZ-EQ6, kamera ASI120MM. Autor: Peter Dolinský.


Výzva na pozorovanie. Dňa 7.11.2018 bude asteroid (216) Kleopatra zakrývať hviezdu UCAC4-487-041243. Keďže pás zákrytu prechádza územím SR rozhodla sa SÚH v spolupráci s Krajskou hvezdárňou a planetáriom Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom zorganizovať kampaň na pozorovanie tohoto úkazu. Asteroid Kleopatra má veľmi zaujímavý tvar a tak pozorovania tohoto asteroidu sú žiadané. Bližšie informácie o zákryte nájdete ná stránkach organizácie IOTA. Peter Dolinský


Galaxia M87 a jet (prúd) častíc unikajúci z jej centrálnej oblasti. Na snímku sú aj susedné galaxie. Autor: Peter Dolinský.


Paralaxa Mesiaca. Paralaxa je zmena polohy pozorovaného objektu pri zmene polohy pozorovateľa, teda pre dvoch pozorovateľov na Zemi sa Mesiac (v tom istom okamihu) javí mierne posunutý medzi hviezdami.(Presne povedané aj hviezdy sa posunú v závislosti na ich vzdialenosti, lenže tento posun je nesmierne malý vzhľadom na ich veľkú vzdialenosť).Fotografia je zložená z dvoch fotografii Mesiaca (s hviezdami) z 20.4.2018. Jedna fotografovaná v Oravskej Lesnej (Aleš Nečas) a druhá v Hurbanove (Peter Dolinský). Šípkami sú označené hviezdy. Keďže tie sú veľmi ďaleko, tak vplyv zmeny polohy pozorovatelov je úplne zanedbatelný a hviezdy sa prekrývajú (červené hviezdy a tyrkysové čiaročky). Rozmazanie hviezd na čiaročky je spôsobené chvením fotoaparátu počas expozície, (bodové hviezdy sú zložené so začiatkami čiarok). Mesiac je viditeľne posunuý medzi hviezdami (v kolmom smere ako je rozmazanie hviezd), čo je spôsobené jeho pomerne malou vzdialenosťou od Zeme (vtedy bola jeho vzdialenosť asi 366 000 km). Fotografie sú v nepravých farbách, aby sa dali ľahšie rozlíšiť. Autori: Aleš Nečas a Peter Dolinský.
Zákryt hviezdy asteroidom Bohemia 11.4.2018 o 19.16 UT. Na hornom obrázku je svetelná krivka zákrytu. Obrázok pod ním ukazuje zakrývanú hviezdu. Po kliknutí naň sa spustí krátka videosekvencia (ak nie, stiahnite si ju do počítača). Spodný obrázok ukazuje prerušenú stopu zakrývanej hviezdy. Autor: Peter Dolinský.


Galaxie M65(vlavo) a M66(vpravo). Newton 254/1000 + Canon 7D. Iso 3200, expozicia 675s. Autor: Peter Dolinský.
Tri fotografie Mesiaca zobrazujú rôzne typy mesačného povrchu a mesačných kráterov. Krátery Chevallier a Franklin majú približne rovnaký priemer, ale dno Chevallieru je rovné, zaliate lávou, dno Franklina je členité so zachovanou prvotnou štruktúrou krátera so stredovým pahorkom. Kráter Oersted má dno zaliate lávou a čiastočne zarovnaný aj okrajový val. Porovnajte počet kráterov na jednotkovú plochu (hustotu kráterov) v okolí krátera Rosenberger a oblasti nedzi krátermi Atlas a Cepheus, ktoré je zaliate lávou. Je zrejmé z počtu kráterov, že zaliate oblasti sú mladšie ako husto ktáterované oblasti (tzv. pohoria, alebo pevniny), lebo čím je plocha dlhšie vystavená dopadom meteoritov, tým viacej kráterov sa na nej vytvorí. Fotografované ďalekohľadom Kutter 110/2720 kamerou ASI 120 mm 5.3.2018. Autor: Peter DolinskýKrabia hmlovina M1 v súhvezdí Býk. Je to pozostatok po výbuchu supernovy v roku 1054. Horný obrázok je v čierno-bielom prevedení, dolný v nepravých farbách. Jasu obrazu sú priradené farby od najtmavšej po najsvetlejšou v poradí čierna-červená-zelená-modrá. Fotografované ďalekohľadom Newton 254/1000 kamerou ASI 120 mm 4.3.2018 celkovou expozíciou 35 minút. Autor: Peter Dolinský


Kráter Kopernik (priemer 93 km). Dalekohľad Kutter 110/2720 + ZWO ASI120MM. 25.2.2018, 20:37 UT. Autor: Peter Dolinský.


Zmena vzhľadu (pohyb tieňa najmä na stredovom pahorku) krátera Lansberg (priemer 40 km) v priebehu 3 hodín. Dalekohľad Kutter 110/2720 + ZWO ASI120MM. 25.2.2018, 18:33 UT (hore) až 21:33 UT. Autor: Peter Dolinský.


Protoplanetárny disk v hmlovine M42, tzv. Edge-On. SW 254/1000 + Halfa ilter + ZWO ASI120MM. 150x10 s. 29.12.2017. Autor: Peter Dolinský.


Porovnanie vzhľadu kráterov na Mesiaci. Autor: Peter Dolinský.


Jasný meteor nad východným obzorom 31.1.2018 o 01:11UT. Na meteorte pekne vidno fragmentáciu meteoroidu počas preletu a rôzny vplyv odporu vzduchu na jednotlivé fragnenty. Autor: Peter Dolinský.