Protoplanetárny disk v hmlovine M42, tzv. Edge-On. SW 254/1000 + Halfa ilter + ZWO ASI120MM. 150x10 s. 29.12.2017. Autor: Peter Dolinský.Prvé svetlo (First Light) ďalekohľadu Celestron 14 na montáži EQ8 vo fotometrickom pavilóne SÚH. 24.10.2017.M 57 a h_Per. Celestron 14 + EQ8 + ST10XME. Všimnite si pretekanie elektrónov (tzv. blooming) na jasných hviezdach.Je to dôsledok konštrukcie fotometrických kamier. Autori: Z. Garai a P. Dolinský.


Jasný meteor nad južnym Slovenskom dňa 21.10.2017 o 20:20UT. Meteor bolo vidieť aj napriek hmle, ktorá bola natoľko hustá, že nebolo vidno hviezdy. Autor: Peter Dolinský.


Skupina Slnečných škvŕn (iná ako na nižších záberoch). Celestron 8 203/2032 + Baader solar Continuum + IR block filter + ZWO ASI120MM. 4.9.2017. Autor: Peter Dolinský.


Skupina Slnečných škvŕn. Obraz je opravený (zhruba) o sklon povrchu Slnka k zornému lúču. Celestron 8 203/2032 + Baader solar Continuum + IR block filter + ZWO ASI120MM. 2.9.2017. Autor: Peter Dolinský.
Skupina Slnečných škvŕn, celkový pohľad (hore). Vedúca škvrna v strede, následná dole. Jednému obrazovému bodu zodpovedá asi 275 km. Celestron 8 203/2032 + Baader solar Continuum + IR block filter + ZWO ASI120MM. 31.8.2017. Autor: Peter Dolinský.


Model vyvrhnutia hmoty a tvorby krátera pri dopade meteoritu na povrch planéty. Spomalené asi 20x .Autor: Peter Dolinský.


Mliečna dráha v súhvezdiach Labuť a Cefeus fotografovaná v čiare Halfa. Na obrázku je dobre vidieť rozloženie vodíkových mračien v rovine disku Galaxie. Canon 60Da + Tamron 10-24mm pri ohnisku 15mm a clone 4.Iso 3200, 4x4min. 9.9.2017. Autor: Peter Dolinský.


Dvojhviezda epsilon Lyr v súhvezdí Lýra. Každá zložka tejto dvojhviezdy je zase dvojhviezda. Celestron 8 203/2032 + kamera ZWO ASI120MM. 31.8.2017. Autor: Peter Dolinský.


Hlovina Prstenec M57 v súhvezdí Lýra fotografovaná v čiare Halfa. Newton 254/1000 + kamera ZWO ASI120MM + Baader Halpha filter.Expoxícia 40 x 40 s. 29.8.2017. Autor: Peter Dolinský.

Fotografie meteorov. Každá fotografia je zložená z dvoch záberov. Jeden je získaný v Iži a druhý v Hurbanove. Vzdušná vzdialenosť stanovíšť je asi 14 km v smere približne Sever-Juh. Posun meteoru je zjavný, čo umožňuje vypočítať jeho výšku nad povrchom Zeme. Použitá technika: Iža: ZWO ASI120MM + objektiv CCTV LENS 2.1mm 1/3"; Hurbanovo: ZWO ASI120MM + objektiv CCTV LENS 2.1mm 3MP. Autor: Peter Dolinský.


Spektrum planetárnej hmloviny Prstenec M57 v súhvezdí Lýra. Všimnite si rozdiel medzi spektrom hmloviny, ktorá žiari v dvoch vlnových dĺžkach, na rozdiel od hviezd, ktoré žiaria spojitým spektrom (dlhé šikmé pruhy sú spektrá hviezd). ZWO ASI120MM + firstscope N76/300 + StarAnalyzer 100 100c/mm. 25.8.2017. Autor: Peter Dolinský.


Slnečné škvrny pri okraji disku. Na najväčšej škvrne je dobre viditeľný tzv. Wilsonov efekt. Achromat 105/1500 + Baader solar Continuum + Canon 60Da. 24.8.2017. Autor: Peter Dolinský.


Meteor so zjasnením a stopou. Dňa 1.8.2017 o 20:41 UT. Autor: Peter Dolinský.


Meteor s výbuchom na konci. Dňa 1.8.2017 o 2:51 UT. Autor: Peter Dolinský.


Blesky počas búrky. Fotografované 5.7.2017 Chata pod Hrbom, Canon 7D + Tamron 10-24/3,5. Autor: Peter Dolinský.


Sprajty počas búrky nad severným Rakúskom. Fotografované 20.7.2017, Canon 7D + Canon ef 2,8/40 STM. Autor: Peter Dolinský.


Časť cirkumzenitálneho kruhu. Je to pomerne vzácny svetelný úkaz vznikajúci na kryštálikoch ľadu vo vysokej oblačnosti. Fotografované 16.7.2017, Canon 7D + Canon ef 2,8/40 STM + polarizačný filter Cokin. Autor: Peter Dolinský.


Centrum súhvezdia Labuť. Fotografované Canon 7D + canon EF 2,8/40 STM + Halfa filter FWHM 7nm, 44 minut 15.7.2017. Autor: Peter Dolinský.


Detail škvrny na Slnku. Fotografované 13.7.2017 cez Celestron 8''+ kamera ZWO ASI 120MM+ filter Astrosolar+filter Baader solar continuum+IRcut filter. Autor: Peter Dolinský.


Slnko so škvrnou viditeľnou aj voľným okom. Fotografované 11.7.2017 cez teleobjektív Canon EF 4/500 + Canon 7d Mk.II + filter Astrosolar. Autor: Peter Dolinský.Dve fotografie plenéty Jupiter. Prvá v infračervenom obore spaktra, druhá v modrej časti viditeľného spektra. Zaujímavá je škvrna pri centre planéty, ktorá má výrazne rozdielny tvar v IR a modrom svetle. Snímané 13.6.2017 cez ďalekohľad Kutter 110/2720 mm + kamera ZWO ASI 120MM, IR filter, Baader Blue (470 nm) filter. Autor: Peter Dolinský.


Planetárna hmlovina M 57 v súhvedzí Lýra. Fotografované 10.6.2017 cez ďalekohľad Kutter 110/2720 mm + kamera ZWO ASI 120MM. Autor: Peter Dolinský.


Najjasnejšie hviezdy guľovej hviezdokopy M13. Fotografované 10.6.2017 cez ďalekohľad Kutter 110/2720 mm + kamera ZWO ASI 120MM. Autor: Peter Dolinský.


Slnečné škvrny 2.6.2017. Ďalekohlad 105/1500 mm + Canon EOS 6Da + Baader Solar Continuum filter. Na najväčšej škvrne je vidno Wilsonov efekt, to je posun umbry škvrny voči penumbre. Je to jav spôsobený prehĺbením škvrny pod povrch a náklonom povrchu Slnka pri okraji disku voči zornému lúču. Autor: Peter Dolinský.


Guľová hviezdokopa v súhvezdí Herkules M 13. Dalekohľad Sky Watcher 254/1000 mm + Canon 7D. Exponované 98x 15 s, ISO 6400, 27.5.2017 od 21:45 do 22:15 UT. Autor: Peter Dolinský.Spektrum a profily dvojhviezdy Albireo v súhvezdí Labuť. Dalekohľad 105/1500 mm + Canon 6Da + mriežka Star Analyzer 100. Exponované 26.5.2017. Autor: Peter Dolinský.


Jupiter dňa 22.5.2017 o 19:46 UT. Dalekohlad Celestron 8 + kamera ZWO ASI120MM + tmavomodry vizualny filter Baader. Autor: Peter Dolinský.


animácia rotácie Jupitera dňa 18.5.2017 od 19:41 do 22:21 UT. Dalekohlad Kutter110/2720 mm + kamera ZWO ASI120MM. Autor: Peter Dolinský.


Jupiter dňa 13.5.2017 o 20:53 UT. Dalekohlad Kutter110/2720 mm + kamera ZWO ASI120MM. Tmavý krúžok pred Jupiterom je jeho mesiačik Io. Mesiačik Europa je vľavo od Jupitera. Autor: Peter Dolinský.


Meteor zaznamenaný dňa 9.5.2017 o 22:15 UT nad východným obzorom. Autor: Peter Dolinský.


Kvazar 3C 273 v súhvezdí Panna. Canon EOS 7D + Celestron 8 203/2032. ISO 6400 espozícia 30 s. 1.5.2017 od 20.14 UT. Autor: Peter Dolinský.


Kométa 41P Tuttle-Giacobini-Kresak.Náznak chvosta smerom na 4. hodinu. Canon EOS 7D + Canon EF 2.8/200. ISO 1600 espozícia 17 x 120 s. 25.4.2017 od 20.30 do 00.00 UT. Autor: Peter Dolinský.


Kométa C/2015 V2 Johnson. Náznak chvosta smerom na 1. hodinu. Canon EOS 7D + Canon EF 2.8/200. ISO 3200 espozícia 91 x 30 s. 24.4.2017 o 19.30 UT. Autor: Peter Dolinský.


Kométa 41P Tuttle-Giacobini-Kresak. Canon EOS 7D + Canon EF 2.8/200. ISO 400 espozícia 15 x 120 s. 26.3.2017 o 19.30 UT. Autor: Peter Dolinský.


Porovnanie vzhľadu Venuše v rôznych fázach a vzdialenostiach od Zeme. Fotografia vznikla poskladaním dvoch fotografii, pričom každá vznikla zložením asi 250 jednotlivých snímkov.Achromát 105/1500 + Canon 60Da. Autor: Peter Dolinský.


Kométa 41P Tuttle-Giacobini-Kresak. Canon EOS 7D + Canon EF 2.8/200. ISO 1600 espozícia 13 x 30 s. 23.3.2017 o 19.00 UT. Autor: Peter Dolinský.


Kométa 45P Honda-Mrkos-Pajdušáková. Canon EOS 7D + Canon EF 2.8/200. ISO 1600 espozícia 9x60 s. 18.2.2017 o 24.00 UT. Autor: Peter Dolinský.


Najväčšia fáza polotieňového zatmenia Mesiaca. 11.2.2017 1:48UT. Canon 5.6/400 + Canon 7D. Autor: Peter Dolinský.


Jasný meteor dňa 20.1.2017 o 23:42 UT. Autor: Peter Dolinský.


Jasný meteor dňa 20.1.2017 o 18:11 UT. Autor: Peter Dolinský.


Zákryt hviezdy 2UCAC 41687043 asteroidom (146)Lucina dňa 6.1.2017 o 19"31 UT. Celestron NexStar8 + reduktor + ZWO ASI 120MM. 20 po sebe idúcich záberov poskladaných do jednej kompozície. Jednotlivé zábery sú mierne posunuté aby bolo vidieť postupnosť zmnien jasnosti hviezdy počas zákrytu. Hviezda je na začiatku a na konci označená časovou značkou. Expozície postupuju po 0,5004 s, Autor: Peter Dolinský.


Svetelná krivka zákrytu hviezdy 2UCAC 41687043 asteroidom (146)Lucina, ktorú vyhotovil M. Korec z KHaP MH v Žiari nad Hronom z rovnakých snímok ako bola vytvorená fotografia vyššie.


Krabia hmlovina fotografovaná 4.1.2017 ďalekohľadom Celestron NexStar8 + reduktor 0,66x, kamera ZWO ASI 120MM. Autor: Peter Dolinský.


Fotografia planéty Urán. Samotná planéta je značne preexponovaná, lebo cieľom bolo zachytenie mesiacov Titania a Oberon. Kutter 110/2720, kamera ZWO ASI120MM. Autor: Peter Dolinský.