Planéta Venuša. 06.12.2016. Achromát 105/1500 + Canon EOS 60Da. SÚH Hurbanovo. Autor: Peter Dolinský.


Meteor s výrazným zjasnením nasnímaný CCTV kamerou 21.11.2016 o 20:34 UT. Veľký "oblak svetla" vznikol rozptylom svetla na zarosenom objektíve kamery. Iža. (c)2016 Peter Dolinský.


Mesiac. 09.11.2016. Kutter 110/2720 + ZWO ASI 120MM. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Mesiac. 09.11.2016. Kutter 110/2720 + ZWO ASI 120MM. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Mesiac. 09.11.2016. Kutter 110/2720 + ZWO ASI 120MM. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Mesiac. 09.11.2016. Kutter 110/2720 + ZWO ASI 120MM. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Mesiac. 09.11.2016. Kutter 110/2720 + ZWO ASI 120MM. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Mesiac. 13.11.2016. Kutter 110/2720 + ZWO ASI 120MM. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Mesiac. 13.11.2016. Kutter 110/2720 + ZWO ASI 120MM. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Mesiac. 13.11.2016. Kutter 110/2720 + ZWO ASI 120MM. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Mesiac. 13.11.2016. Kutter 110/2720 + ZWO ASI 120MM. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Mesiac. 18.11.2016. Kutter 110/2720 + ZWO ASI 120MM. Na fotografiách z 18.11.2016 sú viditeľné známky seeingu, ktorý degradoval obraz.Iža. Autor: Peter Dolinský.


Mesiac. 18.11.2016. Kutter 110/2720 + ZWO ASI 120MM. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Mesiac. 18.11.2016. Kutter 110/2720 + ZWO ASI 120MM. Iža. Autor: Peter Dolinský.


"Supermoon" - termín označijúci Mesiac v splne v období, keď je v perigeu. Vtedy je zdanlivý priemer Mesiaca asi o 6% väčší ako zvyčajne. 14.11.2016 Canon 7D Mk.II + Canon EF 4/500. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Krátery na povrchu Mesiaca. Kráter Copernicus s priemerom 93 km (vľavo), Eratostehenes s priemerom 60 km (vpravo) a Reinhold (vľavo dolu) s priemerom 48 km.. Fotografované kamera ZWO ASI 120MM + ďalekohľad Kutter 110/2720 mm. 9.11.2016 o 19:29 UT.Pozorovacie podmienky neboli ideálne a obraz sa silne chvel. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Galaxie v Androméde M 31, M32 a M110. Fotografované Canon 7D + Canon EF 2,8/200. Expozícia 81 minút, ISO 1600. 31.10.2016. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Aktívna slnećná oblasť č. 12599 fotografovaná v H alfa čiare 05.10.2016. SÚH Hurbanovo. Autor: Peter Dolinský.


Meteor s minimálne dvoma zjasneniami nasnímaný CCTV kamerou 26.9.2016 o 19:37 UT. Iža. (c)2016 Peter Dolinský.


Meteor s dvoma zjasneniami a stopou nasnímaný CCTV kamerou 26.9.2016 o 23:14 UT. Iža. (c)2016 Peter Dolinský.


Planetárna hmlovina M 57 v Lýre. Fotografované fotoaparátom Canon 60Da cez ďalekohľad achromat 105/1500 2.9.2016. SÚH Hurbanovo. Autor: Peter Dolinský .


Guľová hviezdokopa M 15 (stará 12 miliard rokov). Fotografované kamerou ZWO ASI1200MM 50s cez Celeston C8 + reduktor 1/1,5. 25. augusta 2016. Iža. Autor: Peter Dolinský .


Zostrih asi 115 meteorov z noci 11. / 12. augusta 2016 CCTV kamerou. Iža. (c)2016 Peter Dolinský. (Video odporúčam stiahnuť do počítača a prehrať potom)


Kompozitná fotografia zložená z 18 dielčích fotografii fotoaparátom Canon EOS 60Da + Sigma fisheye počas noci 11. / 12. augusta 2016. Iža. Autor: Peter Dolinský .


Perzeidy nasnímané CCD kamerou DMK počas noci 11. / 12. augusta 2016. Iža. Autor: Daniel Tóth .


Mars fotografovaný večer 10.6.2016 cez achromát 105/1500 fotoaparátom Canon EOS 60Da. SÚH Hurbanovo. Autor: Peter Dolinský.


Fatamorgana fotografovaná 4.6.2016 v Holandskom Egmond aan Zee. Canon EOS 60 Da + Canon EF 28-90mm 1:4 - 5.6 II. Egmond. Autor: Peter Dolinský. "


Tá istá škvrna ako na nižšom obrázku fotografovaná 26.5.2016 je už vplyvom rotácie Slnka na jeho západnom okraji. Canon 60Da + Achromat 105/1500 + filter Baader astrosolar + filter Baader solar continuum. SÚH Hurbanovo. Autor: Peter Dolinský.


Slnečvná škvrana, ktorá dosahuje také rozmery, že je pozorovateľná aj bez ďalekohľadu (POZOR! Nezabudnite na vhodný filter na ochranu zraku, inak hrozí trvalé poškodenie oka pri pohľade priamo, či cez ďalekohľad na Slkno!). Biela bodka v ľavom dolnom rohu fotky predstavuje veľkosť Zeme v správnom pomere k veľkosti Slnka. 19.5.2016 achromat 105/1500 + Canon Eos 60Da + filter astrosolar + filter Baader Solar Continuum . SÚH Hurbanovo. Autor: Peter Dolinský.


Detail veľkej škvrny na Slnku. 19.5.2016 achromat 105/1500 + Canon Eos 60Da + Canon TC 2.0x + filter astrosolar + filter Baader Solar Continuum . SÚH Hurbanovo. Autor: Peter Dolinský.


Mesiac, kráter Platón (vľavo hore, priemer 101 km).Fotografované cez ďalekohĺad Kutter 110/2720 mm. 15.5.2016. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Prechod Merkúra pred diskom Slnka. Fotografované cez Canon EF 5,6/400 + Canon 70D 9.5.2016. Fotografia je poskladaná z viacerých záberov získaných v pravidelných časových intervaloch (chýbajú tie, keď bolo zamračené). Merkúr vykreslil časť sinusovky preto, že fotoaparát sa neotáčal za Slnkom okolo osi rovnobečnej s rotačnou osou Zeme, ale okolo zvislej osi (dolná hrana fotografie je v každom okamihu rovnobežná s obzorom). Fotografiu zhotovila N. Mokrášová počas fotografického pozorovania úkazu organizovanom SÚH v Iži.


Perchod Merkúra pred diskom Slnka. Časozberný snímok s odstupom 15 minut. Chýbajúce pozície sú spôsobené oblačnosťou. Fotografované cez Canon EF 4/500 IS USM II a Canon EOS 7D MkII. + filter astrosolar 9.5.2016. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Perchod Merkúra pred diskom Slnka (vstup) fotografované cez Canon EF 4/500 IS USM II a Canon EOS 7D MkII. + filter astrosolar 9.5.2016. Animácia je zrýchlená a zachytáva zachytáva prvé 4 minúty úkazu. Merkúr sa objaví na +lavom okraji Slnka a postupuje pomaly smerom do prava. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Slnko fotografované cez Canon EF 4/500 IS USM II a Canon EOS 7D MkII. + filter astrosolar 6.5.2016. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Jasný meteor ktorý preletel 5.4.2016 o 19.02 UT ponad juh SR a sever Maďarska, zhruba od Lučenca po Sárospatak (Maďarsko, asi 10 km južne od Slovenskáho Nového Mesta). Iža. Autor: Peter Dolinský.


Mesiac v nepravých farbách. 18.10.2013 18.35 UT. Canon EOS 7D + Canon EF-500/4L IS II USM. fotografia vznikla poskladaním 70 fotografií Mesiaca, čím sa znížil šum natoľko, že bolo možné farebnosť fotografíe ešte viac zvýrazniť. Význam farieb je rovnaký ako na nižšom obrázku Mesiaca. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Mesiac v nepravých farbách. 18.10.2013 18.35 UT. Canon EOS 7D + Canon EF-500/4L IS II USM. Fotografia bola upravená tak, aby sa zvýraznila geologická stavba povrchu Mesiaca. V postate bola zvýšená saturácia farieb a vyváženie bielej bolo posunuté tak, aby sa využila celá farebná škála. Jednotlivé farby zodpovedajú horninám s približne rovnakou farbou a teda sa dá usudzovať, že majú podobné fyzikálne a chemické vlastnosti. Presnejšia geologická štruktúra by sa dala získať použitím série úzkopásmových farebných filtrov.Iža. Autor: Peter Dolinský.


17.3.2016 od 19.10 UT do 22.10 UT bol snímaný Jupiter cez ďalekohľad Kutter 110/2720 mm fotoaparátom Canon 7D. V ľavom hornom rohu (na 11tej hodine) je Jupiterov mesiačik Callisto tesne pri disku planéty. Postupne prechádza popred disk Jupitera z ľava do prava ako malý sivý krúžok, ktorý je tmavší ako povrch planéty. V čase, keď sa Callisto dostáva k pravému okraju planéty sa na povrchu Jupitera v ľavej časti objavuje jeho tieň v podobe čierneho krúžku pohybujúceho sa z ľava do prava. Asi na siedmom zábere videa sa v ľavej časti (na 8mej hodine) objaví mesiačik Io, vystupijúci z tieňa Jupitera a pohybujúci sa z prava do ľava. Odraznosť (albedo) jednotlivých mesiačikov je rozdielna čo je dobre vidno pri porovnaní mesiačika Callisto na tomto videu a fotografie mesiačika Io z 9.3.2016 pred Jupiterom. Callisto je tmavšie ako disk Jupitera na rozdiel od Io, ktorý je svetlejší ako disk Jupitera. Za povšimnutie stojí aj viditeľná rotácia Jupitera v priebehu troch hodín čo je takmet tretina jeho rotačnej doby. Tá je 9h55minút. Vďaka takejto rýchlej rotácíi je Jupúiter viditeľne sploštený.Iža. Autor: Peter Dolinský.


Jupiter cez Kutter 110/2720. 9.3.2016 cca 20.50 UT. Jupiterove mesiace z ľava: Callisto, Europa, Io (pred Jupiterom vpravo hore), Ganymedes.Iža. Autor: Peter Dolinský.


Jupiter cez achromat 105/1500 SÚH. 4.3.2016 cca 21.50 UT. SÚH Hurbanovo. Autor: Peter Dolinský.


Jupiter cez achromat 105/1500 SÚH. 4.3.2016 cca 21.50 UT. SÚH Hurbanovo. Autor: Peter Dolinský.


Popolavý svit Mesiaca zachytený objektívom Canon 4/500 L IS USM a fotoaparátom Canon EOS 7D Mk2 11.2.2016 vo večerných hodinách. Iža. Autor: Peter Dolinský.


Skúšobné snímky cez ďalekohľady Kutter 110/2720 a Celestron 8 203/2032 pomocou fotoaparátu Canon EOS 7D.Iža. Autor: Peter Dolinský.


Pokus odfotografovať všetky antické planéty na jeden záber. Okrem Merkura, ktorý by sa dal odfotit len z južnejśích zemepisných šírok su tam venuša, mars, Jupiter a Saturn. 7.2.2016 5.00 UT.Iža. Autor: Peter Dolinský.


Mesiac cez ďalekohľad 105/1500 15.1.2016. SÚH Hurbanovo. Autor: Peter Dolinský.